18_10_2021_img08

МУ-Пловдив откри Фармацевтичен симулационен център