МУ-Пловдив със сериозно постижение в управление на системата на качеството

МУ-Пловдив със сериозно постижение в управление на системата на качеството

На 29, 30 юни и 01 юли 2015 г. Медицинският университет в Пловдив премина пореден успешен ресертификационен одит по системата за управление ISO 9001. Базирайки се на резултатите от одита и показаното ниво на развитие на системата, одиторският екип препоръчва убедително сертификацията на системата да бъде разрешена.МУ-Пловдив е първият медицински университет у нас, който въвежда и поддържа система за управление на качество по стандарт ISO-9001 още от 2009 г. Стандартът означава разработване и внедряване на единна ефективна система за управление на качеството на всички нива на предлаганата услуга – висше медицинско образование.С въвеждане на системата за управление на качеството по ISO-9001 се гарантира пред студенти, докторанти, специализанти и обществото, че образованието, което предлага университетът, е в съответствие с националните и международните стандарти и разпоредби.

Проф. д-р Стефан Сивков, дмЗам. Ректор по КА