МУ-Пловдив съорганизатор на 36-та Международна научна конференция TEACHER OF THE FUTURE

Уважаеми колеги,
Университетски център „Международни и национални програми и проекти“, секция „Международно сътрудничество“ Ви информира, че 36-та Международна научна конференция TEACHER OF THE FUTURE ще се състои в периода 3-5 юни, 2022 г. в гр. Будва, Черна Гора.
Краен срок за представяне на резюме 15.05.2022 г.
Краен срок за представяне на доклад 20.05.2022 г.
Известие за одобрен доклад 24.05.2022 г.
ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ: английски, руски и всички балкански езици.
Повече информация ТУК

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД