МУ-Пловдив съорганизатор на Международната конференция на младите учени

МУ-Пловдив бе съорганизатор на Международната конференция на младите учени, която се проведе в Съюза на учените. Основната цел на традиционното събитие, което се проведе за десети път, бе да предостави възможност на млади учени от различни части на света и изследователски области да споделят научни идеи и резултати, да придобият повече опит и увереност и да създадат нови контакти.

Конференцията беше официално открита от председателя на СУБ-Пловдив проф. д-р Владимир Андонов, дм и зам.-председателя на Клуба на младите учени гл. ас. Ирина Здравкова, дм.
„Българската наука от години се бори с липсата на хора, готови да се посветят на научноизследователска дейност. Както всяка сфера, и науката има нужда от млади лица с техния ентусиазъм и новаторски поглед, така че форум като днешния е изключително важен, за да имат възможност да представят своите постижения и да бъдат окуражени да продължат да експериментират. Инвестирането в младите учени, стимулирането на креативността и предприемчивостта, е залог за бъдещето“, се казва в поздравителния адрес, изпратен от ректора на МУ-Пловдив проф. д-р Ангел Учиков, дмн .

Първата пленарна лекция изнесе проф. Славик Табаков – доктор хонорис кауза на Медицински университет-Пловдив. Другите трима пленарни лектори бяха също доказани учени: проф. Хелмут Брюкнер от Университета в Кьолн, проф. Георги Томов от МУ-Пловдив и проф. Мехмет Север от Медицинско училище Истанбул. Лекциите преминаха при голям интерес и продължиха в дискусия и множество въпроси.

Медицинските науки бяха представени в следните сесии: клинична медицина, предклинична медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве. Голям брой от участниците в тях бяха млади учени и студенти, представители на Медицински университет-Пловдив, като много от тях те бяха отличени с първо, второ или трето място в надпреварата за най-добра презентация.