МУ – Пловдив ще се включи в европейска мрежа на центрове за клинични изследвания

Скъп гост на МУ – Пловдив беше проф. д-р Николай Желев от Отдела за изследване на рака в Университета в Дънди, Шотландия.
Той е Доктор хонорис кауза на нашия университет и почетен професор в осем университета във Великобритания, Китай, България и Русия.

Интересите му са към разработване на нови лекарства срещу рака и сърдечната хипертрофия. Понастоящем проф. Желев е председател на Международната федерация по биодискривър и главен редактор на BioDiscovery – първото международно научно списание с отворен достъп в областта на науките за живота и медицината в Шотландия.

На срещата с ректорското ръководство на МУ – Пловдив се обсъдиха възможностите за включване на университета в европейска мрежа на центрове за клинични изследвания. Страните се споразумяха да подпишат меморандум за сътрудничество за научноизследователска дейност и иновации в областта на персонализираната медицина, онкологията, иновативните лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерните технологии и биосензорите.

Проф. Николай Желев сърдечно благодаря за топлото гостоприемство и ползотворната дискусия. „Впечатлен съм от постигнатото от Медицинския университет в Пловдив и ще бъда щастлив ако задълбочим сътрудничеството с университета в Дънди“ – бяха неговите думи на признателност.