IMG_68725

МУ - Пловдив ще се включи в европейска мрежа на центрове за клинични изследвания