IMG_68734

МУ - Пловдив ще се включи в европейска мрежа на центрове за клинични изследвания