МУ-Пловдив сред първите 23 консорциума, одобрени за създаване на иновации

Медицински университет – Пловдив се класира сред първите 23 консорциума в Европа с одобрени проекти по пилотна покана на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Конкурсът беше обявен в рамките на инициативата за подпомагане на висши училища – HEI Initiative за изграждане на иновационен капацитет. Тя е част от стратегията на EIT за периода 2021–2027 г. и има за цел да подкрепи университетите да изградят капацитет за иновационна дейност в сферата на своя профил, да преподават иновации и предприемачество.

Проектът i2i обединява 5 висши училища, 3 организации за трансфер на иновации и знания и 7 асоциирани партньори от 5 държави: Ирландия, Испания, Словакия, България и Гърция. Водеща организация е Националният университет на Ирландия Голуей.

Общата визия на консорциума i2i е да насърчи предприемаческото мислене и дейности, да развие капацитета на висшите училища за стимулиране на иновациите, като надгради силните и слабите страни на всеки партньор, идентифицирани чрез оценката на инструмента Heinnovate.

В рамките на проект i2i ще бъдат обучени около 800 студенти и 300 служители на партньорските висши училища, 100 преподаватели ще добият опит чрез менторски модели, ще бъдат внедрени над 20 регионални и транснационални инициативи за обучение и наставничество. Предвижда се организация на повече от 30 събития и стартиране на ново предприемачески обединения между бизнеса и академичните партньори по проекта.

За целите на проекта подкрепа ще получат 25 стартиращи компании. Всички тези дейности ще бъдат съпътствани чрез развитието на нова платформа и екосистема за предприемаческа подкрепа.