МУ–Пловдив участва във виртуален онлайн образователен панаир


На 12.05.2023 г. експерти от Отдел „Учебни дейности“ участваха в образователен онлайн панаир, организиран от World of Students Fair (Germany) – институция, която прави виртуален мост между кандидати от Германия, Австрия и Швейцария с университети от целия свят. Мисията на организацията е да помага на студентите да направят точния избор както на образователни програми и професия, така и на най-подходящото място за своето обучение. Това е още един добър начин за тях да откриват нови възможности и да изграждат успешно своята кариера.

Медицински университет – Пловдив участва в онлайн платформата за втора поредна година и вече е разпознаваем сред кандидатите от европейските държави. В проведения на 12 май онлайн образователен форум се включиха над 65 университета, колежи и средни училища от повече от 20 страни. С желание да се обучават извън родните си страни се оказаха над 150 от общо 500 регистрирани участници. Интерес към МУ-Пловдив и предлаганите програми на английски език проявиха около 35 кандидати по време на събитието. Като позитивен резултат и отзвук от онлайн панаира, отбелязваме значително засилен интерес, проявил се в регистрираните над 20 запитвания, получени на електронната поща на КСК, постъпили през уикенда.

Поредното участие на МУ-Пловдив във виртуални инициативи и базирането на КСК и в онлайн пространството показва, че дигиталните технологии не само навлизат повсеместно, но работят много добре и се използват успешно от Университета за изграждане на имиджово присъствие и за пряка комуникация с потенциални кандидат студенти.

Увеличената активност и нарасналата мобилност на отдел „Учебни дейности“ на МУ-Пловдив е гаранция за успешна кандидатстудентска кампания и завишен брой качествени и мотивирани кандидати.