МУ-Пловдив в международен екип за мащабно кардиологично изследване

Мащабно кардиологично изследване за оптимално управление на сърдечно-съдовите заболявания стартира международен екип от специалисти, в който влизат и експерти от Медицински университет-Пловдив.

Проучването се провежда в рамките на Европейска програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по проект AFFIRMO, в който участват 19 партньори от 9 държави (Дания, Великобритания, Белгия, Швеция, Италия, Румъния, Сърбия, Испания и България). Координатор е Университет Олборг, Дания. Членовете на консорциума са специализирани в провеждане на клинични изследвания, епидемиология, наука за данни, биостатистика, фармакология, икономика, психология и социални науки.

Координатор на проекта за България е проф. д-р Мария Токмакова, дм – заместник-ректор по научноизследователска дейност на МУ-Пловдив, утвърден кардиолог, с ръководни позиции в национални и международни здравни структури, с множество публикации, съобщения и лекции на световни научни форуми в сферата на кардиологията. Другите членове на екипа са експерт по неврология (проф. д-р Пенка Атанасова, дмн) и по обществено здраве (доц. д-р Ангел Джамбов, дмн).

Изследванията ще обхванат 50 центъра от шест европейски страни, които ще включват приблизително 1250 пациенти. В България са селектирани 8 центъра от Пловдив, София, Хасково, Перник на базата на проявен интерес към лечението на пациенти с полиморбидност и наличието на капацитет по утвърдени в проекта критерии. По време на цялото изследване лекарят ще проследява и анализира данни, за да предостави на пациента препоръки или промени в лечението и навиците в начина на живот.

Общата цел на проекта е свързана с благосъстояние, активно стареене и самоконтрол на здравето. Очаква се резултатите от AFFIRMO да подобрят лечението на пациенти, намалявайки риска от усложненията, а с това – и разходите за здравеопазване.

Предсърдното мъждене (атриална фибрилация) е най-честата продължителна аритмия и е свързано със значителна заболеваемост и смъртност, главно поради повишен риск от инсулт и периферен тромбоемболизъм, сърдечна недостатъчност, деменция и влошено качество на живот. Пациентите обикновено са възрастни и със съпътстващи заболявания, което прави лечението им много сложно.
На 02.02.2024 г. от 13:00 часа в Учебен корпус 1 на МУ-Пловдив е планирана изследователска среща на специалистите от осемте центъра за запознаване с платформата, методите и протоколите на изследване, както и технологията на попълването на стандартизиран от координаторите комплект документи.

Статистическата обработка на събраните данни ще даде оценка на ефекта от стратегията на проведените изследвания, с което ще се осигури ценен източник на качеството на живот, тежестта на заболяванията и степента на самостоятелност на астенични, полиморбидни и полимедицирани възрастни пациенти.

Моделът, предложен в AFFIRMO, може да се транслира към широк спектър от клъстери от хронични заболявания.