Image01

МУ – Пловдив в подкрепа на кампанията „Да! За живот!“