Дистанционно обучение

  • Противоепидемични мерки при провеждане на изпити в Медицински университет -Пловдив
  • Инструктаж за работа за въвеждане на дистанционно обучение в МУ – Пловдив
  • Информация и указания за работа със системата за дистанционно обучение в МУ Пловдив