Допълнение на Заповед на Ректора № 2050/02.09.2022 относно стартиране на учебния процес през зимен семестър на 2022-2023 учебна година.