Писмо на Министъра на образованието на Република България относно провеждане на изпити чрез електронно базирани платформи