Заповед на Министъра на здравеопазването относно усложняването на епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Заповед на Министъра на здравеопазването относно усложняването на епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19