Заповед-на-ректора-на-МУ-Пловдив-относно-изпълнение-на-мерките-за-превенция-на-риска-от-разпространение-на-COVID-19