Заповед Р-185/05.02.2021г. на ректора на МУ – Пловдив, относно спазването на противоепидемичните мерки и провеждането на свързаните с тях дейности.