Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-890/03.11.2021 г., за въвеждане на временни противоепидемични мерки