аповед Р-2050/02.09.2022 на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес през зимен семестър на 2022-2023 учебна година