Заповед на Министъра на здравеопазването относно удължаване срока на противоепидемичните мерки

Заповед на Министъра на здравеопазването относно удължаване срока на противоепидемичните мерки