МУ-Пловдив запазва лидерството в професионално направление „Медицина“

Медицински университет-Пловдив запазва лидерството в професионално направление „Медицина“. Това показват данните от 13-ото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, което бе представено днес в Министерството на образованието и науката. Изданието за 2023 година сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища у нас по 52 професионални направления. Класирането е по индикатори, които измерват различни аспекти на учебния процес, научна дейност, учебната среда, социално-битови и административни услуги, престиж и регионална значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

За шеста поредна година МУ-Пловдив заема първо място в „Медицина“, като със същия брой точки – 73, е и Медицински университет-София.
В направление „Стоматология“ МУ-Пловдив заема второ място. На тази позиция е и МУ-Варна. Университетът се нарежда на втора позиция и в направление „Обществено здраве“ – само на точка разлика от първенеца – МУ-София. Според Рейтинговата система МУ-Пловдив се класира на трето място в професионално направление „Фармация“. Трети е и в направление „Здравни грижи“.

Анализите на МОН показват, че най-ниска безработица (под 1%) се наблюдава сред завършилите професионални направления „Медицина“, „Фармация“, „Стоматология“.
Трите професионални направления с най-много действащи студенти през 2023 г. са „Икономика“ с 24 906, „Педагогика“ (16 900) и „Медицина“ (12 660).
В рамките на последното десетилетие делът на чуждестранните студенти в България се удвоява – от около 4% през 2013 година до над 8% през 2023 г.. Делът на чуждестранните студенти е най-голям в направленията „Медицина“ (57% от действащите студенти), „Стоматология“ (46%).