МУ-Пловдив абонира Access Medicine и Access Pediatrics за 2015 г.

МУ-Пловдив абонира Access Medicine и Access Pediatrics за 2015 г.

ACCESS MEDICINE NO MH3

AccessPediatrics

Интерактивните образователни ресурси Access Medicine и Access Pediatrics на издателство McGraw-Hill включват пълнотекстови учебници по медицина, лекарствена информация, медицински диагнози, лабораторни тестове с описания и разяснения, клинични случаи, тестове за проверка и оценка на знанията, видеа, изображения и др.

Достъпът до абонираните ресурси се осъществява както от университетската мрежа, така и отдалечено, включително и чрез мобилни устройства. Повече информация можете да получите в Библиотечно-информационния център.