Почетен знак на Президента на Република България

Поздравителен адрес от Президента на Република България