Поздравителен адрес на проф. д-р Мариана Мурджева, дм – Ректор на МУ-Пловдив