Поздравителни адреси

Президент на Република България

Аграрен университет – Пловдив

Академия на МВР

Алианс Франсез

АМТИИ „Проф. Асен Диамaндиев“ – Пловдив

Бургаски свободен университет

Българска академия на науките

Български фармацевтичен съюз

Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ВВВУ Георги Бенковски

Висше строително училище Любен Каравелов

Висше училище по застраховане и финанси

Висше училище по телекомуникации и пощи

в-к Български лекар

Военна академия Георги Стойков Раковски

Генералния Консул на Република Турция в Пловдив г-н Хюсеин Ерган

Държавнии Заклад Днипропетровська медична академия Министерства охорони здоров’я Украйни

доц. д-р Георги Паскалев, Ректор на МУ – Пловдив (2003-2011)

Западно-казахстанский медицински университет

Икономически университет – Варна

Медицински университет – Варна

Медицински университет – Плевен

Медицински университет – София

Медицински факултет при МУ – София

МВР Академия от ВПД Ректор старши комисар проф. Любомир Тимчев

Национален военен университет Васил Левски

Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров

Национална спортна академия Васил Левски

Национална художествена академия

Отделение за медицински науки на БАН

Посолство на Казахстан в България

Посолство на Република България в Париж

ПУ „Паисий Хилендарски“

Русенски университет

Софийски университет Св. Климент Охридски

Стопанска Академия Димитър Апостолов Ценов Свищов

Съвет на настоятелите МУ – Пловдив

Териториална дирекция Национална сигурност

Технически университет – Габрово

Технически университет – София

Тракийски университет – Стара Загора

Университет Проф. д-р Асен Златаров-Бургас

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Университет по хранителни технологии

Химикотехнологичен и металургичен университет

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

ЮЗУ Неофит Рилски

Willy Van Impe, Honorary Consul of the Republic of Bulgaria for East – Flanders

Благодарствено писмо от студент