На вниманието на специализантите !

Отдел СДО на МУ-Пловдив уведомява специализантите, зачислени в МУ-Пловдив за следното:

1. Налична е книжка: „План-разписание на курсовете и индивидуалното обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 г.“ на Медицински университет – София – виж титулна страница на книжката!

2. Срок за подаване на образец №5 /заявка за специализанти/ – изтегли тук
и образец №4 /за индивидуално обучение/ – изтегли тук

от 01 юни 2021 г. до 30.06.2021 г.;

3. Място на подаване – отдел „Следдипломно обучение“ на МУ-Пловдив.

*За допълнителна информация – отдел СДО, д-р Саша Георгиева, тел. 032/ 200 721