Музей на медицината

Музей на Медицината, МУ - Пловдив
Музей на Медицината, МУ – Пловдив