История

Експозиция в "Музей на Медицината", МУ - Пловдив
Експозиция в „Музей на Медицината“, МУ – Пловдив

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МУЗЕЙ НА МЕДИЦИНАТА
КЪМ МУ-ПЛОВДИВ

Идеята за създаване на Музей на медицината в Пловдив възниква сред пловдивската медицинска общност по време на честването на 25-тата годишнина от основаването на МУ – Пловдив. Основание за това дават историческите дадености на древния Филипополис, богатата традиция на медицински школи през вековете, паметни събития и изтъкнати медици, с които изобилства градът. Най-активен радетел за създаване на музея е проф. д-р Никола Запрянов – един истински, възторжен и неуморим изследовател на историята на медицината, надарен карикатурист, автор на книгата „Асклепий се смее“, организатор на първата международна конференция по история на медицината (1979, Сопот). Проф. Запрянов ни напусна през 2015 г. без да види мечтата си реализирана, но завеща на колегите си своя ентусиазъм и интерес към миналото на нашата професия.

След първия призив за създаването на Mузей изминават 47 години и едва през 2017 г. идеята е отново издигната от екипа на Ректора чл.-кор. проф. Стeфан Костянев, дмн, а през 2018 г. прераства в решение на Академичния съвет на МУ – Пловдив (протокол №2/15.03.2018). Задачата по създаването на Музей по история на медицината е възложена на инициативен комитет, който определя концепцията за музейното изложение и координира дейността на екипите от специалисти. Заедно работят археолози, антрополози, историци на медицината, библиотекари. В резултат от общите им усилия се оформя музейна сбирка с уникален облик. Към нея има и библиотека, която разполага с богатата колекция от специализирана стара медицинска и историческа книжнина на различни езици. Многобройни дарители откликват на призивите за даряване на предмети и книги, свързани с историята на медицината.

Специфичното, неповторимо излъчване на експозицията докосва и дарява всеки посетител със знания и емоция. С уникалната си сбирка, Музеят на медицината към МУ – Пловдив има амбицията да се превърне в един от притегателните културни обекти в Пловдив.

Официална Фейсбук страница на Музей на Медицината