Експозиция в „Музей на Медицината“, МУ – Пловдив

Експозиция в "Музей на Медицината", МУ - Пловдив

Експозиция в „Музей на Медицината“, МУ – Пловдив