Регламент

Музей на Медицината, МУ - Пловдив
Музей на Медицината, МУ – Пловдив

РЕГЛАМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА КОЛЕКЦИЯ „МЕДИЦИНАТА ПО ТРАКИЙСКИТЕ ЗЕМИ“

  1. Индивидуални и групови посещения се извършват след предварително записване в Научен отдел на тел: 032/602 224 или 0882 512 598 – експерт Ани Даскалова.
  2. Посещението включва беседа с времетраене до 1 час.
  3. Графикът за работното време за всеки семестър се утвърждава и публикува в сайта на МУ-Пловдив и Facebook страницата на Музея.
  4. В Книга за посещения се посочват дата, час и брой посетители.
  5. В Музея са изложени Книга за впечатления и Кутия за дарения.

Беседите се извършват от куратора доц. д-р Георги Томов, дм – магистър по археология или от упълномощено от него компетентно лице.

Приет на Ректорски съвет е пр. № 8/25.06.2019 г

Регламент за посещение на „Музей на Медицината“