Музеят на медицината получи ценно дарение от специализирана литература на четири езика

Специализирана медицинска литература на български, френски, немски и руски език получи Музеят на медицината към МУ-Пловдив. Дарението бе направено от Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“, създадено от наследниците на двамата именити лекари и общественици. Ген. Стоян Тонев е дългогодишен началник на Военномедицинската академия в София, а полк. Митър Тонев – на Военномедицинската академия в Пловдив.

Сред ценните заглавия са учебници по анатомия, физиология, детски болести, сърдечни болести и др., като най-старите издания са от XIX в.

Целият екип на Музея на медицината изразява своята признателност и благодарност към Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“. Дарението обогатява сбирката от редки и ценни специализирани издания и медицинска периодика.

Музеят на медицината има и библиотека, която разполага с богатата колекция от специализирана стара медицинска и историческа книжнина на различни езици. В нея се съхраняват учебници, книги, списания, вестници, които вече са библиографска рядкост и могат да бъдат от полза на всички, занимаващи се с проблемите на историята на медицината.