На 14.11.2023г., МУ-Пловдив взе участие в форум „Висше образование – да успееш в България“, гр. Перник

    Медицински университет – Пловдив взе участие в кандидатстудентското изложение „Висше образование – да успееш в България“, гр. Перник. Изложението на образованието се проведе на 14.11.2023 г., като в не го участваха над 20 университета от страната.
    Нашите представители се срещнаха с ученици от 11 и 12 клас от Езикова гимназия „Симеон Радев“, Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“, Професионална гимназия по техника и енергетика „Христо Ботев“ и Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ с паралелка по Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти. Учениците проявиха голям интерес към магистърските специалности Фармация и Медицина, а от бакалавърските – Медицинска сестра.