На 14-16 декември 2019 г. в Аудиторен комплекс към МУ – Пловдив ще се проведе Курс по ендопротезиране на раменната става.

За повече информация и програмата посетете официалната страница на Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА).
http://www.bulortho.org/