img1

На добър час випуск 2017 на Медицински факултет !