НА ДОБЪР ЧАС НА 15-ТИ ВИПУСК НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ

С тържествена промоция на 19 април 2023 г. Фармацевтичният факултет при Медицински университет – Пловдив изпрати своя петнадесети випуск.

Водещият на празничната церемония доц. Стела Димитрова, зам.-декан по учебна дейност на Факултета, представи кратки данни за випуска. Дипломи за магистър-фармацевт получиха 122 студенти: 107 българи и 15 чужденци от Гърция, Турция, Великобритания и Чехия. Средният успех от следването на целия випуск е добър 4.43, а от държавните изпити – добър 4.36. С отличен успех от следването и от държавните изпити са 5 студенти.

В словото си Деканът на Факултета проф. Пламен Загорчев приветства дипломантите и сподели вълнението си, че този ден е денят, в който те сбъдват своята мечта. Той увери дипломантите, че те са напълно готови да стоят гордо изправени и да продължат по пътя на знанието. „Вероятно мнозина от вас ще изкачат цялата спирала на образованието, ще подготвят и защитят докторската си теза, ще станат доктори по фармация и наши академични колеги,“ – добави той. За да разкрие ключът към това как магистър-фармацевтите да бъдат ценни, успешни и щастливи, проф. Загорчев припомни думите на Джон Максуел „Човек трябва да е достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да се поучи от тях, и достатъчно силен, за да се промени и поправи!“ Деканът пожела на дипломантите да бъдат силни, умни и големи, за да станат най-добри в професията си и да бъдат щастливи.“

Ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева честити дипломирането на студентите от Фармацевтичния факултет, като отбеляза, че от този ден те поемат по пътя на професионалното развитие и стават посланици на Медицински университет – Пловдив. „Сега е Ваш ред да поемете щафетата и да се влеете в най-важната система – здравната, като ежедневно демонстрирате най-доброто, което сте научили по време на следването си,“ – каза проф. Мурджева. – „Вашите успехи ще се впишат в историята на Фармацевтичния факултет и на Медицински университет – Пловдив. Бъдете достойни продължители на нашите традиции и станете смели новатори. Помнете, че милосърдието и съпричастността към болката на човек са висша добродетел.“ Проф. Мурджева подчерта, че бързото развитие на медицинската наука и практика е предпоставка за неспирно увеличаващия се поток от нови лекарства, затова фармацевтите трябва непрекъснато да трупат знания. Тя пожела на завършващите да бъдат знаещи, търсещи и посветени на професията си и завърши с думите: „Носете пламъка на любознанието и добротата и не спирайте да преследвате мечтите си! И нека любовта да Ви дава сили да преодолявате предизвикателствата и да бъдете щастливи!“

Като промотор на 15-ти Випуск проф. Марияна Аргирова, дългогодишен преподавател от Катедрата по химични науки, отправи своите напътствия към дипломантите: „Вие имате знанието, но предстои да го превърнете в мъдрост. Знанието е потенциална сила, а мъдростта е умението как да я използвате. Премеждията и несполуките ще Ви научат да различавате доброто от злото, емпатията от лицемерието, истината от лъжата, възможното от невъзможното. Житейският опит ще Ви даде морален, емоционален и непогрешим GPS, с помощта на който затворените врати ще става все по-малко от отворените, а паданията ще стават все по-малко от изправянията. Работата ще запълни голяма част от живота Ви и единственият начин да бъдете наистина удовлетворени е да вярвате, че Вашата работа е страхотна. И единственият начин да вършите Вашата страхотна работа е да обичате това, което правите.“

Дипломите на отличниците бяха връчени от проф. Мурджева. Останалите завършващи получиха своите дипломи от декана и Промотора.
Отговор на приветствието на Промотора поднесе магистър-фармацевт Кристина Радкова Николова, първа по успех. Вторият по успех магистър-фармацевт Мартин Светлинов Тодоров чете клетвата.

Дипломирането на 15-ти Випуск е в годината, в която се чества 20 години от началото на обучението по фармация. Във времето специалността „Фармация” в МУ-Пловдив се наложи като една от най-привлекателните. Високото качество на преподаване и подобрената образователна и научна инфраструктура на факултета обуславят засилващия се интерес към фармацията и гарантират добрата бъдеща реализация.

Промоцията завърши със снимки с любими преподаватели и близки, с усмивки и с надежди за добър старт.