На добър час на десети випуск магистър-фармацевти!

Признателност и благодарност, гордост и дръзновение, слънчево настроение и топли усмивки,
запечатани в снимките от промоцията на Випуск ‘2018