На вниманието на специалистите, придобили специалност през майска сесия на 2021 г.

Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицински университет -Пловдив уведомява, че във времето от 13 октомври 2021 г. до 29 октомври 2021 г. специалистите, придобили специалност през майска сесия на 2021 г., могат да получат свидетелствата за придобита специалност.