Информация за дипломантите от випуск 118 на Медицински колеж – Пловдив