график дипломиMK-2021

Информация за дипломантите от випуск 118 на Медицински колеж - Пловдив