На вниманието на лекарите, желаещи да се включат в обучението на основен курс по ОНКОФАРМАКОЛОГИЯ