НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРИДОБИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ НА 2023 Г.