На вниманието на специалистите, придобили специалност през майска сесия на 2020 г.!

Отдел „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ“ ви уведомява, че от 19 октомври 2020 г. до 30 октомври 2020 г., във времето от 13.00 ч. до 15.00 ч. специалистите, придобили специалност през майска сесия на 2020 г., могат да получат свидетелствата си за придобита специалност.

Молим всички, преди получаване на свидетелствата за придобита специалност, да предоставят в отдел „Следдипломно обучение“ копие на документ за платена такса, както и „Служебна бележка“ от библиотеката на МУ-Пловдив.

Нареждане за плащане можете да изтеглите тук!

След тези дати, получаването на свидетелствата за придобита специалност, ще става след предварително уточняване на времето за получаване, със съответния експерт, отговарящ за специалността.

От отдел СДО