На вниманието на специалистите, придобили специалност през декемврийска сесия на 2020 г.

На вниманието на специалистите!
Придобили специалност през декемврийска сесия на 2020г.

1. Време за получаване на свидетелствата за придобита специалност –
от 05 април 2021 г. до 16 април 2021 г., в отдел СДО.

2. Молим всички, при получаване на свидетелствата за придобита специалност, да предоставят копие на платена такса, както и бележка от университетската библиотека;

3. Нареждане за плащане можете да изтеглите тук!

От СДО