НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРИДОБИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ НА 2022 Г.


Отдел СДО на МУ-Пловдив уведомява специалистите, придобили специалност през декемврийска сесия на 2022 г., че свидетелствата могат да бъдат получени в периода

от 09 май 2023 г. до 31 май 2023 г.


При получаване на свидетелството за придобита специалност е необходимо да представите уверение от Библиотеката на МУ-Пловдив, както и документ от платена такса от
36.00 лв. в касата на МУ-Пловдив / Ректорат / или онлайн банкиране.

Бланка „Нареждане за заплащане” може да се изтегли от стр. на СДО (ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ) от сайта на МУ-Пловдив за заплащане таксата от 36.00 лв.

От отдел СДО на МУ-Пловдив