На вниманието на специалистите, придобили специалност през декемврийската сесия на 2021г.


На вниманието на специалистите придобили специалност през декемврийска сесия 2019 година във връзка с получаване на свидетелствата за придобита специалност!

Отдел „Следдипломно обучение“ обявява, че свидетелствата за придобита специалност могат да бъдат получени във времевия диапазон 13.00 часа – 15.00 часа всеки работен ден, при следните условия:

1.връзка по телефона с ресорния експерт за предварително записване за ден и час на получаване на свидетелството.

2.платена такса за свидетелството и служебна бележка издадена от библиотеката на МУ-Пловдив.

ПРОФ. Д-Р И. КОСТАДИНОВА, ДМ
Началник отдел СДО на МУ-Пловдив