На вниманието на специализантите, кандидати за явяване на държавен изпит – майска сесия на 2021 г. в условията на епидемичната обстановка!