На вниманието на специализантите по специалност „Образна диагностика”

На вниманието на специализантите по специалност „Образна диагностика”

Напомняме Ви, че теоретичното обучение по модули – 5, 6, 7, от програмата за специализация
„Образна диагностика” ще се проведе през септември 2017 г. – 04.09.2017 – 22.09.2017 г.
в ЗАЛА 2 на катедра ”Образна диагностика”.

Молим – информирайте се!