На вниманието на специализантите по Гръдна хирургия

Теоретичното обучение на тема:

„Методи на диагностика в гръдната хирургия“ ще се проведе от 19.02.2018 до 28.02.2018 г. – 8,00 ч. /в рапортна зала на 2-ра хирургия/
От отдел СДО