На вниманието на специализантите по кардиология при МУ-Пловдив

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ
ПРИ МУ-ПЛОВДИВ!!!

Отдел „Следдипломно обучение“ на МУ-Пловдив, информира специализантите по специалност „Кардиология, че модул „Електрофизиологично изследване и лечение“ от програмата за специализация по Кардиология вече се провежда в Пловдив, Отделение по инвазивна кардиология на УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД.
За изпълнение на дейността има обучен и сертифициран специалист и необходимата апаратура за диагностика и лечение.