На вниманието на специализантите по образна диагностика

От 03 юли 2017 г. до 28 юли 2017 ( вкл.) ще се проведе обучение по модули 1, 2, 3 и 4 от програмата за специализация по Образна диагностика.
Място на провеждане – катедра по Образна диагностика;
Начало – от 9.00 часа;
Отговорник – проф. д-р К.Велкова, дмн

На специализантите неявили се в посочените срокове на обучение, няма да бъдат издавани удостоверения за явяване на държавен изпит!

Специализантите по Наредба №1, подават заявление в СДО за теоретичното обучение, което може да се изтегли от тук :
Заявление за теоретично обучение

Специализантите по Наредба №34, подават заявление, което можете да изтеглите от тук :
Заявление за модул

От отдел СДО